SPIRÓ GYÖRGY

SPIRÓ GYÖRGY
(1946–) író, költő, műfordító

A Parlamentnél szállok fel a kettesre, és arra az oldalra állok, ahonnét mindjárt látom majd a budai oldalt; nincs olyan napszak vagy évszak, amikor ne lenne gyönyörű.
A villamos elindul a Lánchíd felé. A Parlament parkolóját leeresztett sorompóval és őrbódéval ellátott rendőrségi vaskerítés veszi körül. József Attila szobrának elméretezett, díjbirkózóhoz illő bronzháta a fordulóban. Nem a rakodópart alsó kövén ül, hanem jó messze a Dunától, fűcsomók között egy külön ezért odatelepített kőlépcsőn, ahonnét a rendőrök garantáltan elzavarták volna. Balra tőle bronz-kabát összegyűrve, hanyagul a lépcsőre vetve, mintha magától értetődő lenne, hogy egyáltalán van kabátja; lábánál néhány fonnyadt koszorú nemzetiszínű szalagokkal áttekerve.

Spiró György: Amit a tanár mondott (részlet) .- In.: Kémjelentés .- Bp.: Magvető, 2011.

Úgy emlékezett, hogy valaki azt mondta még az indulás előtt, hogy a Parlament elé vonulnak. Fogalma sem volt, merre fognak menni, életében egyszer látta a Parlament épületét, egyik vasárnap az apjuk elvitte őket oda, és egy alumínium létrán felmászhattak a Kossuth-szobor lábához. Emlékezetes kirándulás volt, mert Kolonc leesett és úgy üvöltött, hogy még a rendőrök is odaszaladtak. De nem tört el semmije, csak vérzett a térde meg az oldala, és eleredt az orra vére, de az attól, hogy Vulnera Bódog jól felpofozta, amiért leesett, aztán hazamentek úgy, hogy a tér másik végében lévő lovas szobrot meg se nézték.

Spiró György: Feleségverseny. – Bp.: Magvető, 2009.