HORTHY MIKLÓS

HORTHY MIKLÓS
(1868-1957) ellentengernagy, kormányzó

Beszédem elhangzása után a Ferenc József hídon és a Körúton át az Országház elé meneteltünk, ahol Friedrich miniszterelnök a nemzeti hadseregnek az ország köszönetét fejezte ki. Válaszom után lóról szállottam, és felmentem a nagy szabad lépcsőn az Országház főbejáratának előterére, ahol oltár állott, és Csernoch bíboros hercegprímás misét mondott. Azután megáldotta azt a gyönyörűen hímzett zászlót, melyet Tormay Cecilé, a kiváló írónő ajánlott fel az elnöklete alatt álló Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében a nemzeti hadseregnek.

Horthy Miklós: Emlékirataim .– Bp.: Európa Kvk., 2011.- 139.p.