CSÁKY ALBIN

CSÁKY ALBIN
1900-1906 között a főrendiház elnöke

Méltóságos főrendek! Nagy és emlékezetes napot ülünk mi ma, a mikor véglegesen helyt foglalunk ebben a fényes palotában, a melyet a nemzet és a király együttes akarata az országgyűlés számára emelt. A jelennek szemlélete elsősorban felébreszti bennünk a multak emlékét, ama multakét, a melyek hosszú folyamában a nemzetet képviselő törvényhozó-testület előbb Isten szabad ege alatt, aztán sok évszázadon át más czélokra szánt és csak végül, részben ugyan saját, de akkor is fölötte szerény helyiségeiben teljesítette magasztos feladatát; de teljesítette mindig olyan kötelességtudással, olyan politikai érzékkel ós olyan hazaszeretettel, hogy ezek bőségével és gazdagságával rikitó ellentétben volt a külső megjelenés szegénysége.

Az 1901. évi október hó 24-ére hirdetett Országgyűlés nyomtatványai