„Látszatparlamentarizmus” – pedagógus-továbbképzés az Országházban

2019. július 15. és 19. között ötnapos, akkreditált történelemtanári továbbképzés került megrendezésre „Látszatparlamentarizmus” – Politikai élet Magyarországon 1945 és 1956 között címmel az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös szervezésében az Országházban.

A Kárpát-medencei történelem szakos tanárok részére meghirdetett képzés az 1945 utáni magyarországi parlamentarizmus tudatos felszámolását, a magyarországi kommunista diktatúra kialakulásának folyamatát, működési mechanizmusát, az 1956. évi forradalom és szabadságharc időszakát, valamint annak következményeit mutatta be az oktatásban alkalmazható háttértudást kínálva. A történeti kutatások legfrissebb eredményeinek ismertetése mellett olyan pedagógiai módszertani gyakorlatok bemutatására és kipróbálására is sor került, melyek segítséget nyújtanak a történelem szakos pedagógusoknak a korszak feldolgozásához, tanításához.

Hogyan kerültek a résztvevők a képzésre? Mennyire felelt meg a program az elvárásaiknak? Mennyiben tudják a pedagógusok beépíteni az itt elhangzottakat a tananyagba? A továbbképzés két résztvevőjét kérdeztük.

Tamás Renáta, történelem-magyar szakos tanár – a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium óraadó tanára, valamint kollégiumi nevelőtanár a Székesfehérvári SzC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában

Hogyan került a képzésre?
A Vasvári Pál Gimnáziumban értesültem a továbbképzésről. Történelem-magyar szakos tanárként, de a kollégiumi nevelőtanári munkám során tartott demokrácia-nevelés elnevezésű foglalkozásokhoz is hasznosnak gondoltam a képzést. Vonzó volt a helyszín, az előadások témája, a kísérőprogramok, s nem mellékesen az is, hogy ingyenes.

Mennyire felelt meg a program az elvárásainak?
Teljes mértékben, sőt a programleíráshoz képest több pluszt is kaptam. Nem hagyományos Országház-látogatáson vettünk részt, hanem olyan érdekességeket is hallhattunk, olyan részletekre is felhívták a figyelmünket, amelyekről eddig nem hallottam, nem olvastam. Az előadások színvonalát elsősorban abban tudtam lemérni, hogy azokon az oktatók legfrissebb kutatásaik eredményeit mutatták be. Annak külön örülök, hogy kiegészítésként könyveket is kaptunk, illetve hogy az elmélet mellett az adott tematikák gyakorlati felhasználhatóságára is kaptunk példákat.

Mennyire kapott új és hasznosítható információkat a továbbképzés során?
A témakör nagyon jó. Megítélésem szerint az 1945 utáni időszak alul van reprezentálva, 1956 eseményei bár közkeletűek, mégsincsenek kellően feltárva annak történései. Jó volt, hogy a képzésen az előadók szembehelyezték a mítoszokat a kutatási eredményekkel. Az oktatók hitelességét növelte, hogy saját kutatásaikat mutatták be, sok konkrét történet elmesélésével, videókkal és egyéb szemléltetőeszközökkel alátámasztva azokat. Rengeteg új információt átadtak, ugyanakkor arra is felhívták a figyelmünket, hogy a történelmi eseményeket érdemes az adott kor emberének szemszögéből bemutatni a diákoknak.

Mennyiben tudja beépíteni az itt elhangzottakat a tananyagba?
A képzés során sok olyan információ hangzott el, mely a tanórán felhasználható, sőt arra is példákat kaptunk, hogy hogyan lehet azokat a gyakorlatba is átültetni. Tehát úgy az elméleti, mind a gyakorlati információk jól felhasználhatóak a tanórákon.

A program melyik része tetszett a legjobban?
Nagy hatással voltak rám a helyszínek, melyekre eljuthattam, közülük is kiemelném az Országgyűlési Múzeumot, a Kisfogház Emlékhelyet, illetve a 301-es parcellát. De emlékezetesek a gyakorlatok, melyeken keresztül elmélyíthettem a hallottakat, valamint a színvonalas előadások is.

Milyen más témában lenne hasznos az Ön számára egy hasonló képzés?
Török-kor Magyarországon, Kádár-korszak, a rendszerváltoztatás, a családkutatás módszerei és technikái.


Elek József, történelem szakos tanár a révkomáromi Selye János Gimnáziumban

Hogyan került a képzésre?
A Rákóczi Szövetség tájékoztatott e-mailben a továbbképzésről. A tanév végén úgy gondoltam, hogy idén nyáron nem veszek részt semmilyen továbbképzésen, de miután megtudtam, hogy mi a képzés témája, némi gondolkodás után mégis meggondoltam magam.

Mennyire felelt meg a program az elvárásainak? Mennyire kapott új és hasznosítható információkat?
A korszakról, melyet a képzés előadói körbejárnak, nem volt mélyebb ismeretem. A fő vonalakkal természetesen tisztában voltam, de a részletek ismerete hiányzott. Itt rengeteg új információt hallottam, az előadások nagyon élvezetesek voltak.

Mennyiben tudja beépíteni az itt elhangzottakat a tananyagba?
Az előadások mellett a módszertan is érdekelt, hogy az elhangzottakat hogyan lehet az oktatás során felhasználni. Itt olyan gyakorlatok bemutatására és kipróbálására is lehetőségünk volt, melyek a korszakban zajló események jobb megértését, és ezáltal tanításukat is segíthetik majd. Az elhangzottak beleilleszthetők a tananyagba, például az események tárgyalásakor Csehszlovákia történelmével párhuzamba állítva.

A program melyik része tetszett a legjobban?
A „hóhértörvény” vitája című szimulációs játék, amikor egy törvényalkotási folyamat résztvevői lehettünk.

Milyen más témában lenne hasznos az Ön számára egy hasonló képzés?
Szívesen hallanék a középkori országgyűlés működéséről.


A továbbképzést jövőre is meghirdetjük.

Feltöltve - 2019-07-23 04:10:00.
Kategória: HÍREK